Platina er et grunnstoff med det kjemiske symbol Pt.  Platina blir ofte brukt i smykker som ett alternativt til hvitt gull.  Det er de siste årene blitt større etterspørsel etter platinasmykker i Norge og verden. Tillatte finheter er 850, 900, 950 pg 999.

Den høye finhetsgraden samt det faktum at det er et utfordrende metall å jobbe med (svært seigt) gjør platinasmykker relativt kostbare. Det er også et faktum at platina er langt mer sjeldent enn gull.  Total platina mengde i verden er kanskje bare en 30. del av gull.  Av bl.a. ovennevnte grunner blir platina regnet som enda mer “high end” enn gull og flere luksusprodusenter både innenfor smykker og ur bruker dette metallet i økende grad.

Historier
I arkeologiske, egyptiske funn er platina blitt påvist rent analytisk, men egypterne hadde neppe kjennskap til platina som eget metall.  I Sør-Amerika vet vi imidlertid at indianerne laget små smykkegjenstander av dette metallet i legering med gull og sølv allerede før Columbus’ tid.  Til å begynne med kalte spanjolene metallet for platina del Pinto fordi de fant det i sand fra elven Pinto i Columbia. Ordet platina kommer av det spanske ordet plata, som betyr sølv.  Betegnelsen platina antas å være brukt nedsettende i betydningen mindreverdig sølv.

På grunn av metallets tetthet og vekt er platina mer holdbart enn andre metaller.  Hvis man ønsker ett smykke som skal brukes hele livet er platina det ideelle valg.  Platina slites ikke ned.  Som alle andre smykker blir det også riper i platina smykker men metallet forsvinner ikke som på gullsmykker.  En ripe i et platinasmykke er i motsetning til andre edelmetaller kun en forskyvning av materiale og fører ikke til vekttap.  Selv om daglig bruk etterlater spor i overflaten, forblir ringen uansett hva de har vært utsatt for, ett symbol på det evigvarende og uforgjengelige.

Hva er platina?
Platina er et gråhvitt, sølvglinsende og forholdsvis mykt metall som har det kjemiske symbolet Pt. Platina kjennetegnes ved ett meget høyt smeltepunkt, 1770 grader mot 1050 for rent gull.  Platina er ikke hardere enn gull men mye seigere og tyngre.  Platinametallene er en fellesbetegnelse for de seks nær beslektede metallgrunnstoffene Ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium og platina.
De viktigste produsentene av platina er Russland, Sør-Afrika og Canada.

Stell av platina
Platina behandles på samme måte som gull (se egen info).

Kilde Norges Gullsmedforbund, Wikipedia, Christophersen.

Litt om platina