Gjennom flere tusen år er gull blitt vurdert som det eneste riktige kunstneriske utrykksmiddel til å forherlige det guddommelige.  Også i våre dager blir gull brukt til religiøse kunstgjenstander.  Middelalderens såkalte alkymister forbandt det gyldne metallet med udødelighet.
En viktig grunn til at gull gjennom tidene er så høyt verdsatt, er at det er såpass sjeldent.  Mengden av gull i verden er nemlig overraskende liten.  Dersom alt gull som er utvunnet gjennom de siste 500 årene ble samlet sammen til en “terning”, ville terningens sider bare være 15 meter. Allerede seks hundreår før vår tidsregning ble gull brukt som betalingsmiddel. Den dag i dag er gull en internasjonal verdimåler og en stabiliserende faktor i verdens valutasystem.

Metallet gull
Gull har det kjemiske symbolet Au. Det er et tungt, gult metall med sterk glans som har et smeltepunkt pa 1063 grader Celsius. Rent gull (24 karat) er nesten så bløtt som bly.  Det kan hamres ut og formes uten oppvarming.  Strukturen i gull et er så fin og tett at en eneste unce gull (31,10g) lar seg bearbeide til en nesten gjennomsiktig plate på ca. 10m2 eller til en flortynn tråd på nesten 105 km!
Gull er en særdeles god leder for varme og elektrisitet.  Det er svært motstandsdyktig overfor kjemiske angrep, og angripes ikke av alkalier eller alminnelige syrer.
Arkeologiske funn  fra rundt 1000 år tilbake i tiden har vist at gullsaker som har ligget i jorda er like vakre.

Utvinning  av gull
Den  eldste, og fortsatt brukte, metode til utvinning av gull er gullvasking. Andre metoder er naturligvis rådende ved dagens industrielle utvinning. Av verdens totale gullproduksjon skjer  omtrent halvparten i Sør-Afrika. Andre gullprodusenter er Russland, Canada og USA.

Merking av gull
Tidligere ble gullets renhetsgrad angitt i såkalt karat. Ordet karat stammer fra det italienske ordet “carato”, det arabiske “quirat” og det greske “keraton”. Disse ordene er navnet pa frøene i frukten fra Johannesbrød treet. Frøet fra denne frukten ble nemlig brukt som vektlodd av oldtidens handels menn og dermed var betegnelse karat.
Ekte gull er 24 karat. Et gullstykke på 18 karat inneholder slik 18/24 gull og 6/24 av et annet metall.  Det tilsettes nemlig andre metaller for å gjøre gullet hardere, for eksempel sølv eller kobber. Idag er det mest vanlig å merke  gull  med finhetsgrad i tusendeler. De vanligste fin hetsgradene er:
999  = rent gull   =24 karat
750  = 75,0%       =18 karat
585  = 58,5%       =14 Karat
Etter lovendring fra 1 januar 2011 kan også 375/9 karat kalles gull i Norge.

Stell av gull
Smykker  og andre gjenstander av gull trenger vanligvis minimalt med vedlike hold.  Mørke og matte flater fjernes best ved vask i varmt såpevann tilsatt litt salmiakk.  Etterpå kan man børste forsiktig med en myk tannbørste, og til slutt skylle i lunkent såpevann.  Da vil smykkene nesten være som nye igjen.

Hvor kjøper jeg gull?
For å være trygg på at du får ekte vare, skal du kun kjøpe gull hos gullsmeden.  Gullsmeden garanterer den angitte finheten (se over) ved sitt ansvarstempeL  Mange tror at de kjøper gull billigere i utlandet, og enkelte lar seg lure til å handle “ekte gull” i småforretninger og boder.  Skuffelsen er naturligvis stor når de kommer til sin hjemlige gullsmed og får konstatert at varene ikke er ekte. Seriøse gullsmeder i utlandet kan du selvfølgelig stole på, men vær oppmerksom på tollbestemmelser ved hjemreisen.  Dessuten, gull hos din norske gullsmed er svært konkurransedyktig i pris.  Og ikke minst, service lar seg ikke importere- det får du bare hos din egen gullsmed.

Kilde: Norges Gullsmedforbund, Christophersen

Litt om metallet gull